Plan overgang barnehage-skole

Eigersund kommune har en egen plan for å samkjøre overgangen fra barnehage til skole mellom alle kommunens barnehager og skoler. Planen gjelder både for kommunale og private barnehager og skoler.

Her er link til Plan for overgang fra barnehage til skole

Ny oppdatert plan er under arbeid.