Planleggingsdager

Oversikt over planleggingsdager barnehageåret 2023/2024:

Mandag 14.august
Tirsdag 15.august
Fredag 17.november
Tirsdag 2.januar
Torsdag 7.mars