Årsplan & planleggingsdager 2020/2021

Alle barnehager er gjennom ’barnehageloven’ og ’rammeplan for barnehager’ pålagt å utarbeide en årsplan som vil synliggjøre det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den vil derfor fungere som et arbeidsredskap både for eier, personalet og foreldre, og er et viktig redskap i evalueringen og kvalitetssikringen av barnehagen vår.

Link til:Årsplan for Skattekisten kulturbarnehage, 2020-2021

 

Planleggingsdager for bhg året 2020-2021 er (barnehagen er da stengt):

Fredag 13.november - 2020

Mandag 4.januar - 2021

Onsdag 10. mars - 2021

Torsdag 12.august og fredag 13.august - 2021