Årsplan 2023/2024

Alle barnehager er gjennom ’barnehageloven’ og ’rammeplan for barnehager’ pålagt å utarbeide en årsplan som vil synliggjøre det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den vil derfor fungere som et arbeidsredskap både for eier, personalet og foreldre, og er et viktig redskap i evalueringen og kvalitetssikringen av barnehagen vår.

Link til: Årsplan 2023,2024