Forsikring

Barna i Skattekisten er forsikret hele døgnet så lenge de har plass i barnehagen.

Følg linken for mer info:

Barneulykke heltid