Betalingsreglement

Link til betalingsreglementet

Betalingsreglement pr.01.01.2023

 

Link til søknad om redusert foreldrebetaling: https://www.eigersund.kommune.no/reduksjon-av-foreldrebetalingen.5784998-148494.html