Kommunikasjonsregler

Barnehagen har utarbeidet egne kommunikasjons regler for de ansatte.

1. Vi hilser på alle, når vi kommer og går.

2. Her kan du være deg selv.

3. Hos oss er det lov å spørre «dumme» spørsmål & lov å feile.

4. Jeg er til stede her & nå!

5. Våre kristne grunnverdier er: Nestekjærlighet, vennskap og rettferdighet.

6. Vi digger humor & fantasi!

7. Vi tar vare på hverandre & viser omsorg.

8. Vi snakker med hverandre, ikke om.

9. Det er OK å være uenig, men vi viser hverandre respekt. Husk at kroppsspråket sier mer enn ord. Vi er alle forskjellige, noen mer følsomme enn andre.

10. Usikker? Spør igjen! Unngå misforståelser.