Våre satsingsområder

Våre satsingsområder, vårt motto og våre verdier vil alltid ligge til grunn i det arbeidet vi gjør. Dette er en del av barnehagens identitet og skal være med å prege barnehagehverdagen vår.

Satsingsområdene:
Vi ønsker :
- Å formidle den kristne kulturarven etter en utvidet kristen formålsparagraf.
- Gi barna personlig trygghet og identitet gjennom kunst og kultur.
- La barna få oppleve gleden ved å skape gjennom musikk, dans, drama og forming.
- Gi barna en erfaring av å være til betydning for andre ved sine kreative uttrykk.

Barnehagens motto:
'Barn er et mesterverk av Skaperens kunstnerhånd'