Tema 2020 - 2021

Temaet for barnehageåret er: "Fra skrot til skatt" I dette barnehageåret vil vi ha fokus på forming, kunst og kreativitet.

Som en kristen kulturbarnehage har vi alltid fagområdene «Etikk, religion og filosofi» og «Kunst, kultur og kreativitet» som rettesnor i planleggingsarbeidet.

Med temaet "Fra skrot til skatt" kommer vi til å drive med mye gjenbruk og resirkulering. 

Barnegruppene kommer til å gå på turer der de tar med seg naturmaterialer tilbake til barnehagen, og bruke restmateriell eller "skrot" til formingsaktiviteter og lek.

Ting vi voksne ser på som søppel eler skrot, ser gjerne barna på som små og dyrebare skatter. 

Udefinerbare ting som barna leker med og som ikke har en forhåndsbestemt funksjon, som planker, kongler, steiner, pinner og rør, kan legge til rette for en mer kreativ, magisk og god felles lek.