/>

Tema 2021 - 2022

Årets tema er ‘Eg e liga gla!’ Med denne sangteksten som overskrift for dette året, skal vi jobbe med å ta vare på de små øyeblikkene i hverdagen. Vi skal være tilstede sammen med barna og glede oss over de små ting.

I Skattekisten har vi alltid fagområdene «Etikk, religion og filosofi» og «Kunst, kultur og kreativitet» som rettesnor i planleggingsarbeidet. Barnehageåret 21/22 vil vi rette fokuset mot nærmiljøet og de nære ting. Vi vil bruke de estetiske fagene: musikk-drama-forming som metoder i dette arbeidet. Gjennom halvårsplaner vil vi synliggjøre fokusområde for den enkelte periode. Vi ønsker at hverdagen skal være preget av trygghet, glede, lek og positivitet. Derfor har vi valgt at årets tema er: ‘Eg e liga gla!’ Vi bruker humor, og jobber med lek og vennskap. Barna skal få bli kjent i nærmiljøet vårt og med byen vi bor i, vi tar i bruk lokale sanger og kanskje vi kan lære oss noen nye leker?
I juni vil vi arrangere ‘Skattekistens sommerfestival’, der vi vil vise frem mye av det vi har jobbet med dette året. Denne uka gleder vi oss til!