Tema 2023 - 2024

Årets tema er: Fantasi, lek og glede med aktive voksne tilstede

I Skattekisten har vi alltid fagområdene «Etikk, religion og filosofi» og «Kunst, kultur og kreativitet» som rettesnor i planleggingsarbeidet. Barnehageåret 23/24 vil vi fortsette å rette fokuset mot lek og vennskap der temaet vi være:
‘Fantasi, lek og glede
med aktive voksne tilstede'
Gjennom hele året vil vi legge til rette for lek på avdelingene, og vi setter ofte av tid til lek i mindre grupper. Vi vil gi barna tid til å la dem få utfolde seg i lekens verden, noe som vi vet er av stor betydning for barns utvikling.
I halvårsplaner vil vi synliggjøre fokusområdene for den enkelte periode. Vi ønsker at hverdagen skal være preget av trygghet, glede, lek og positivitet. Arbeidet med lek og vennskap knyttes også opp mot arbeidet med pedagogisk analyse. Analysemodellen brukes i arbeidet med pedagogiske problemstillinger i det daglige arbeidet.