Kvalitet og kompetanseplan

Eigersund kommune har revidert kvalitet og kompetanseplanen sin, og den nye gjelder for perioden 2021-2025. Denne forteller litt om tema og fokus som vill være på planleggingsdager, kurs og i barnehagen.

Satsningsområdene for 2021-2025 er:

- Barnehagen som pedagogisk virksomhet: "Tidlig innsat og bedre tverrfaglig samarbeid (BTI)", "Barns medvirkning" & "Pedagogisk ledelse".

- Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning: "Tilknytning og relasjonsarbeid" & "Lek, vennskal og inkludering".

- Språk og kommunikasjon

- Barnehagens verdigrunnlag

Se hele planen i sin helhet her: Kvalitets og kompetanseplan for barnehagene i Eigersund