Vedtekter

Som aksjeselskap har vi selskapsvedtekter. I tillegg har barnehagens egne drifts vedtekter.