Vedtekter

Som aksjeselskap har vi selskapsvedtekter. I tillegg har barnehagens egne drifts vedtekter.

Selskapsvedtekter fastsatt av eier: Selskapsvedtekter-vedtatt 09.06.2021

Driftsvedtekter fastsatt av barnehagestyret: Driftsvedtekter -vedtatt 22.04.21