Handlingsplan mot krenkende adferd og mobbing i barnehagen

SE: Hvert barn i barnehagen skal bli sett av de voksne hver dag. MØTE: Barnet skal bli møtt av voksne som inntoner seg barnet. HØRE: Barnet skal oppleve voksne som er opptatt av og interessert i det.

Kommunen har utarbeidet en handlingsplan mot krenkende adferd og mobbing i barnehagen. Denne forteller noe om hvordan vi skal forebygge, avdekke og handle i slike situasjoner. Kommunen har eget beredskaosteam mot mobbing, og det skal være en lav terskel for å ta kontakt med de. 

Planen i sin helhet kan du finne her: Handlingsplan_mot_mobbing