Mål for barnehagen

’Skattekisten kulturbarnehage ser på hvert enkelt barn som et mesterverk, og kunst, kultur og kreativitet er viktige virkemidler for å få frem det beste i hver enkelt. Vi er tydelige i formidlingen av kristne grunnverdier, og vi vil være et inkluderende felleskap med et nært samarbeid med hjem, menighet og lokalsamfunn.’