Om barnehagen

Skattekisten kulturbarnehage er et aksjeselskap eid av Pinsemenigheten Evangeliehuset. Vi startet opp høsten 2008 i midlertidige lokaler, og flyttet inn i nye lokaler i Evangeliehusets bygg i Åsane høsten 2010. Barnehagen har 6 avdelinger: Diamanten, Safiren, Perlen, Gullklumpen, Juvelen, Rubinen. Høsten 2019 ble det bygget ny lekeplass på barnehagens uteområde.

Barnehagen vår har flere rom som brukes ved aktiviteter og utforsking, blant annet musikkrom, hobbyrom og en gymsal til å boltre seg i.

I tillegg tar vi i bruk storsalen ved flere ulike anledninger, f.eks til julefest og sommerfest, fellessamlinger og andre kjekke begivenheter. Høsten 2013 ble tunet vårt ferdigstilt. Her er det et verksted hvor kreative sjeler kan utfolde seg, et koselig lite hus der vi denne høsten har laget en jungel der løver, aper og tigre lusker rundt blant store grønne planter, og er du heldig ser du gjerne en elefant? I det tredje huset har vi ulike redskap, men her er også lekeområde med gårdstema.