Barnehagedagen 2018, la meg skape!

Barnehagedagen ble markert med formingsaktiviteter på alle avdelingene. Her er safiren sitt verk.