Foreldremøte for foreldre til nye barn

Torsdag 16.juni kl 19.30 er det foreldremøte for foreldre som har barn som skal begynne i barnehagen i august. Fredag 17.juni kl.09.30-10.45 blir det besøksdag for de nye barna. Vi gleder oss til å bli kjent med dere!