Søknad om redusert foreldrebetaling 2016/2017

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass. For barnehageåret 2016 - 2017 er søknadsfristen 15. juni. I tillegg har 3, 4 og 5 åringer, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett på 20 timer gratis oppholdstid pr. uke i barnehage. For mer informasjon og søknadsskjema se på linken under: