Til informasjon

Vi er nå i en situasjon hvor mange veier er stengt. Situasjonen avklares fortløpende. Alle bes om å holde seg oppdatert via barnehagens og kommunens nettsider.