Fellessamling

Fredag var det fellessamling i gymsalen for alle barna i Skattekisten kulturbarnehage. Samlingen ble ledet av Hoppe Guri fra Stavanger, Bestemor skogmus og hjelperne hennes var innom og danset for oss, og Gullklumpen og Perlen sang for oss. En fin stund!