Planleggingsdager

Viktige datoer å huske på: 12 og 13 november,4 januar og 3 mars. Disse dagene er planleggingsdager,og da er barnehagen stengt.