Ledige stillinger

Vi har nå ledige vikariater som barnehagelærer og pedagogisk leder.

Vi søker: 
- Vikar som pedagogisk leder i 100% stilling fra 06.10.21 – 31.07.22
- Vikar som barnehagelærer i 50% stilling fra 16.10.21-31.07.22

Er du kreativ og har gode samarbeidsevner? Har du ett oppriktig ønske om å jobbe med barn?
Søk hos oss!

Vi er en 6 avdelings barnehage som eies av Pinsemenigheten Evangeliehuset i Egersund og drives i moderne lokaliteter som er en del av et flerbruksbygg. Vi har utvidet kristen formålsparagraf og er en tilknytningsbasert barnehage med fokus på den viktige leken.

Kvalifikasjoner:
Godkjent 3-årig høyskole- eller universitetsutdannelse som barnehagelærer / førskolelærer
Aktiv voksen som ser det enkelte barnet
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Løsningsorientert og fleksibel
Gode lederegenskaper
Setter leken høyt
Evne til å skape gode relasjoner
Tålmodig, empatisk, omsorgsfull og respektfull overfor barn, foreldre og kollegaer
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Ved ansettelse vektlegges relevant utdanning og erfaring. Politiattest må framlegges ved ansettelse. Referanser må oppgis.
For mer info: Kontakt Jane M. Helland på tlf. 51215370

Skriftlig søknad og CV, sendes pr.mail, snarest og senest innen 17.09.21 til: post@skattekisten-kulturbarnehage.no