Påskevandring i Skattekisten

Hvert år før påske arrangerer vi i Skattekisten påskevandring for alle barna i barnehagen.

I Rammeplanen står det at barnehagen skal legge til rette for at alle barna får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, og at de skal få kjennskap til de kristne høytider, merkedager og tradisjoner.

Gymsalen vår har derfor denne uken vært bygget om til Jerusalem for 2000 år siden. Her har vi, sammen med barna, reist tilbake, og har fått ta en aktiv deltakelse i de hendelsene som skjedde da. De har fått møte flere ulike mennesker som levde på den tiden, og fått gå rundt på torget, viftet med palmeblader da Jesus red inn i Jerusalem, spist påskemåltid, og fått høre hva som skjedde da Jesus ble fanget av soldatene og døde. Til slutt fikk de høre det gode budskapet om at graven var tom - Jesus lever!

Da ønsker vi alle en riktig god påske!

 

 

 

 Korset er tomt, graven er tom. Jesus stod opp og han lever!