Turer i nærmiljøet rundt barnehagen

I Rammeplan for barnehagen står det: Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen. Barnehagen skal bidra til å fremme barnas tilhørighet til samfunnet, natur og kultur.

Vi i Skattekisten går turer i nærmiljøet rundt barnehagen. Vi går til Kutoppen, i skogen, Hellviksveien og av og til ut til Lindøy batteri. Her er det mye spennende å kikke på, kan du tro. 

Lindøy batteri er et krigsminne anlagt av Kong Christiana IV,  som ligger ved innseilingen til Egersund havn. Under Napoleonskrigene på 1800 tallet ble Lindøy bemannet - og det finnes 8 kanoner og voller der.

Her ute er det mye god lek som foregår - og kanoner må jo ha kanonkuler! Da tar vi det vi finner - og lager det vi trenger til å utvide leken.