Utforske ulike materialer i skapende aktiviteter

Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk.

Gjennom skapende aktiviteter får barna erfare ulike materiell, ved å se, smake og føle. Er dette mykt eller hardt? Er det forskjell på hvordan en plastkopp og en fjær føles i hånden? 

Å stryke forsiktig i ansiktet sitt med en liten fjær, kanskje smake litt på deigen vi klemmer og trykker på?

Det å bli kjent med et materiale er en del av den krative prosessen, og utgangspunktet for å skape noe. Gi et barn en leireklumpe, og det vil kjenne, smake klemme og utforske materielaet før det begynner å forme det - barna opplever med sansene - med andre andre ord ; estetisk persepsjon.