Fabulere, fantasere, dramatisere...

"Personalet skal bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for utvikling av leketemaer" ( Rammeplan for barnehager)

Eventyr og fortellinger har alltid hatt en viktig plass i barnehagen. Vi leser bøker, formidler eventyr og fortellinger med hjelp av flanellograf, figurer, og voksne og barn dramatiserer for hverandre.

Avdelingen har jobbet med Skinnvotten, et poetisk og spennende eventyr fra Ukraina, der man møter Pilemus Silkehår, Friskefrosk Langelår og mange andre dyr. Gjennom fortellinger blir barna også kjent med ord de gjerne ikke bruker til vanlig, og kan derfor med hjelp av voksne som undrer seg over hva ordene betyr,  utvide og berike språket sitt. 

Gjennom å gi barna gode, felles opplevelser kan man legge til rette for at barn får et felles leketema. De voksne lar barna få leke med materiell fra historien, og gjennom å leke eventyret, kan barna få bearbeidet sine erfaringer og opplevelser fra fortellingen. 

Barn lærer best språk sammen med andre barn. I leken må man bruke språk for å bli forstått, forstå andre, forhandle om lekens utvikling og innhold, og for å drive leken videre. 

"For den som leker som liten, får en rikdom inni seg som den kan øse av hele livet. Man bygger opp en varm, hyggelig verden inni seg. En verden som gir styrke dersom verden blir vanskelig." ( Astrid Lindgren)