Nytt barnehage år er igang!

Da er vi igang med nytt barnehageår! De første ukene med tilvenning er over, men avdelingene holder fortsatt på å bli kjent med hverandre. Vi skal dette året ha fokus på forming, kunst og kreativitet. med "Fra skrot til skatt!" som tema.