Personalmøte om Lek

I følge Rammeplanen skal leken ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Barnehagen skal videre bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre.

Tirsdag denne uken hadde vi personalmøte med lek på dagsorden. Alle ansatte har lest boka "Se meg, jeg vil leke!" av Terje Melaas som vi nå har gått igjennom på flere personalmøter. I går fikk vi en oppfriskning på lekerutine, adgangstrategi og verne-strategi. Skal barn få leke med hvem de vil? eller skal man tvinge barn til å leke sammen? Skal barn få leke alene, eller må voksne være til stede? Dette var noen av spørsmålene som det ble drøftet rundt. 

Avdelingene jobbet med spørsmålene:

  • Hvordan legger vi opp dagen slik at vi kan være tilstede i barns lek? 
  • Tenker vi forskjellig på deltakelse fra voksne i utelek og innelek?
  • Hvordan inkluderer avdelingen foreldrene i arbeidet med lek?
  • Hva slags felles erfaringer og leketema har vi i barnegruppen hos oss?
  • Hvordan kan disse tas i bruk som inspirasjon til inkluderende lek?
  • Trenger vi å skape noen nye felles erfaringer/tema?