Musikkvideo av de ansatte i Skattekisten kulturbarnehage

"Let's get a little crazy" - Skattekisten kulturbarnehage. Se link under bildet.