Nytt liv på tunet🐑🐄🐖

I fjoset på tunet har det vært lite liv det siste året. Nå har vi fått ryddet og i den ene båsen har vi laget til bondegård lek, og i den andre båsen har vi lagt til verksted hvor barna kan spikre og hamre på småplank.