Helseinformasjon

Helsestasjonen har utarbeidet en brosjyre for alle foreldre med barn i barnehagene i Eigersund. Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om når barnet ditt er friskt nok til å være sammen med andre barn.