Betalingsreglement

Link til betalingsreglementet:

Betalingsreglement pr. 15.08.19

 

Link til søknad om redusert foreldrebetaling: https://www.eigersund.kommune.no/reduksjon-av-foreldrebetalingen.5784998-148494.html