Om barnehagen

Skattekisten kulturbarnehage er et aksjeselskap eid av Pinsemenigheten Evangeliehuset. Vi startet opp høsten 2008 i midlertidige lokaler, og flyttet inn i nye lokaler i Evangeliehusets bygg i Åsane høsten 2010. Barnehagen har 6avdelinger: Diamanten, Safiren, Perlen, Gullklumpen, Juvelen, Rubinen. Høsten 2019 bygges ny lekeplass på barnehagens uteområde.

Barnehagen vår har flere rom som brukes ved aktiviteter og utforsking, blant annet musikkrom, hobbyrom og en gymsal til å boltre seg i. I tillegg tar vi i bruk storsalen ved flere ulike anledninger, f.eks til julefest og sommerfest, fellessamlinger og andre kjekke begivenheter. Høsten 2013 ble tunet vårt ferdigstilt. Her er det et verksted hvor kreative sjeler kan utfolde seg, et koselig lite hus der vi har laget en arena for butikklek, og det siste huset er et lite fjos eller redskapsbod.