Om barnehagen

Skattekisten kulturbarnehage er et aksjeselskap eid av Pinsemenigheten Evangeliehuset. Vi startet opp høsten 2008 i midlertidige lokaler, og flyttet inn i nye lokaler i Evangeliehusets bygg i Åsane høsten 2010. Barnehagen har 6avdelinger: Diamanten, Safiren, Perlen, Gullklumpen, Juvelen, Rubinen.

Barnehagen vår har flere rom som brukes ved aktiviteter og utforsking, blant annet musikkrom, hobbyrom og en gymsal til å boltre seg i. I tillegg tar vi i bruk storsalen ved flere ulike anledninger, f.eks til julefest og sommerfest, fellessamlinger og andre kjekke begivenheter. Høsten 2013 ble tunet vårt ferdigstilt. Her er det ei ’fortellerstue’, et verksted hvor kreative sjeler kan utfolde seg, og et lite fjos der vi for tiden har to marsvin og en kanin. Vi er også ’trafikksikker barnehage’, og har ei trafikkløype hvor vi kan leke og lære om hvordan vi ferdes i trafikken.

I Skattekisten kulturbarnehage ser vi på hvert barn som unike. Vi har fokus på fellesskap og tilhørighet. Høsten 2014 ble det utarbeidet en vennskapsplan i et samarbeid mellom barnehagen og foreldrene, for å forebygge mobbing og for å jobbe for at alle skal ha noen å være sammen med.