Tema 2019-2020

Temaet for barnehageåret er: "I bøkenes verden!" Vi har dette året ekstra fokus på litteratur og drama.

Som en kristen kulturbarnehage har vi alltid fagområdene «Etikk, religion og filosofi» og «Kunst, kultur og kreativitet» som rettesnor i planleggingsarbeidet.

I barnehageåret 19/20 vil vi rette fokuset mot litteratur og drama. Leken vil også stå sentralt. Med temaet "I bøkenes verden" kommer vi til å bli kjent med mange ulike historier og gjerne også lage egne fortellinger. Vi kommer til å bruke ulike sjangre som f.eks bibelfortellinger, eventyr, fortellinger, sagn og lokal historie. Vi leser bøker, hører lydbøker, dramatiserer og leker. Nye fortellinger kan også komme til i form av skriftlige tekster, tegneserier eller filmer.