Tema 2018-2019

Temaet for barnehageåret er: "Alt kan bli til musikk!" Vi har dette året ekstra fokus på musikk, sang og dans

Som en kristen kultur barnehage har vi alltid fagområdene «etikk, religion og filosofi» og «kunst, kultur og kreativitet» som rettesnor i planleggingsarbeidet.

I barnehageåret 18/19 vil vi rette fokuset mot musikk, sang og dans. Med temaet «Alt kan bli til musikk!» kommer vi til å bli kjent med ulike typer musikk og musikkulturer. Musikk er ikke bare sang, det er lyd, klang, rytme, dynamikk, og melodi. Musikk påvirker følelsene våre og kan kommunisere mye forskjellig. 

Fagområdene «Kommunikasjon, språk og tekst», «Kropp, bevegelse, mat og helse» og «Nærmiljø og samfunn» vil være sentrale i dette temaet.