Årsplan & planleggingsdager 2018/2019

Alle barnehager er gjennom ’barnehageloven’ og ’rammeplan for barnehager’ pålagt å utarbeide en årsplan som vil synliggjøre det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den vil derfor fungere som et arbeidsredskap både for eier, personalet og foreldre, og er et viktig redskap i evalueringen og kvalitetssikringen av barnehagen vår.

Årsplan for Skattekisten kulturbarnehage, 2018-2019

 

Planleggingsdager for bhg året 2018-2019 er (barnehagen er da stengt):

Fredag 16.november - 2018

Onsdag 2.januar - 2019

Torsdag 7.mars - 2019

Tirsdag 13.august og onsdag 14.august - 2019