Årsplan & planleggingsdager 2019/2020

Alle barnehager er gjennom ’barnehageloven’ og ’rammeplan for barnehager’ pålagt å utarbeide en årsplan som vil synliggjøre det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den vil derfor fungere som et arbeidsredskap både for eier, personalet og foreldre, og er et viktig redskap i evalueringen og kvalitetssikringen av barnehagen vår.

Link til: Årsplan for Skattekisten kulturbarnehage, 2019-2020 

 

Planleggingsdager for bhg året 2019-2020 er (barnehagen er da stengt):

Fredag 15.november - 2019

Torsdag 2.januar - 2019

Torsdag 5.mars - 2020

Torsdag 13.august og fredag 14.august - 2020