PLANLEGGINGSDAG I SKATTEKISTEN KULTURBARNEHAGE

Onsdag 10 mars 2021 er det kommunal planleggingsdag. Barnehagen er stengt denne dagen.