Foreldreundersøkelsen i barnehagen

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.

I Dalane Tidende er det rangert hvor fornøyde foreldre er med tilbudet de mottar i de ulike barnehagene i kommunen. Svarprosenten på undersøkelsen var på kun 19,5% i Skattekisten kulturbarnehage.

Svarprosenten ble derfor for lav til at resultat kunne offentliggjøres i følge Utdanningsdirektoratet. 

Med utgangspunkt i spørsmålet "Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage", i denne undersøkelsen, fikk Skattekisten et score på 4,8 på en skala fra 1-5. 

Vi håper på større deltakelse i Foreldreundersøkelsen neste gang.